Metodický príspevok 4: PARALELNÝ OBLÚK ZOSUVOM, ZAČIATOK ZÁBAVNÉHO LYŽOVANIA NA SVAHOCH

Ahojte všetci, tak sme tu znova s novými príspevkami o lyžovaní, dnes sa opäť posunieme ďalej a pokúsime sa naučiť paralelný oblúk zosuvom. Po dlhom čase strávenom na kopci a odkrútení množstva oblúkov v prívrate sa postupne dostávame k takému zábavnejšiemu a rýchlejšiemu lyžovaniu.  Ako je vidieť v prvom videu, oblúk začíname z prívratu, ale snažíme sa vnútornú, čiže nezaťaženú, odľahčenú lyžu prisunúť k vonkajšej, zataženej lyži. Čím skôr a rýchlejšie to urobíme tým skôr máme rovnobežné postavenie lyží a vedieme paralelný oblúk, ktorý ukončíme krátkym zosuvom, brzdením, čím si zrovnávame postavenie a kontrolujeme rýchlosť. Neskôr ak toto máme zvládnuté a vieme si ustrážiť rýchlosť, kontrolujeme si správne postavenie trupu, vždy mierne dolu svahom, potom už oblúk začíname iba akýmsi naznačením prívratu a hneď točíme oblúk v paralelnom postavení, pričom dbáme na správne postavenie nôh a kolien. Ako široko máme od seba lyžiarky tak musíme mať aj kolená.

Ak toto všetko zvládame v pomalej rýchlosti, nie je kam sa ponáhľať, ak niečo nezvládame v pomalej rýchlosti, vo vyššej to nebudeme vedieť určite. Preto sa snažíme o správne a premyslené pohyby, môžeme skúšať púšťať lyže rýchlejšie dolu svahom, viac ich napriamovať a  menej  priečiť. Oblúk točíme po vonkajšej zaťaženej nohe, vnútorná je odľahčená, dbáme na paralelné postavenie nôh, kolien, pevný trup a zmenu oblúka sa snažíme riešiť preklopením kolien a lyží a zmenou tlaku na lyže. Ukončenie oblúku stále riešime zosuvom, brzdením čím si korigujeme rýchlosť.

Keď už toto všetko vieme, jazda a tvorenie oblúkov nám nerobí problém, môžeme si dovoliť púšťať lyže do vyššej rýchlosti, Snažíme sa kresliť pravidelné a často meniace sa oblúky, ale vždy v správnom postavení. Rýchlosť si vieme kontrolovať či už aktívnejším pribrzdením v závere oblúku alebo jazdou viac po vrstevnici, čiže viac šikmo svahom ako po spádnici a dolu kopcom. Predvádzame peknú, plynulú jazdu pri ktorej máme lyže a rýchlosť stále pod kontrolou.

Tak ako dbáme na pravidelnosť a plynulosť oblúkov, kontrolujeme si aj tvar a polomer oblúka, aby bol oblúk oblúkom a nie akýmsi brzdením a pustením lyží do nekontrolovateľnej rýchlosti a znova brzdením a pustením. Všetko toto si prezrite v nasledujúcom videu kde je ukázaný správny tvar oblúkov v tvare S a nie v tvare Z. S tréningom týchto oblúkov pokračujeme na menej strmých svahoch, kde si vieme lepšie kontrolovať rýchlosť a viac sa dokážeme sústrediť na správne postavenie, preklopenie a zatlačenie na lyže a ak je možnosť, tak po samostatných oblúkoch ako aj po viacerých za sebou. Chce to iba jazdiť, cvičiť, hrať sa s lyžami, aby sme získali cit pre lyže a podložku, kedy na lyže zatlačiť, uvolniť, preklopiť a postaviť na hrany.

Takže vám prajeme veľa zdaru na svahu, pri tréningu a nezabudnite že všetko treba robiť s úsmevom a dobrou náladou, pôjde to ľahšie a ak niečo nie je jasné a máte k niečomu otázky, píšte radi odpovieme, poradíme.