O projekte SuperfitOnline

Jedným z dôležitých rozvojových projektov Slovenského paralympijského výboru, ktorý vznikol v priebehu minulého roku 2019 je projekt Superfit. Ten sa realizoval formou špecializovaných pobytových sústredení kondičného charakteru v stredisku Remata. Paralympijskí športovci z rôznych športových odvetví mohli v rámci týchto sústredení využiť okrem pobytu v prekrásnom prírodnom prostredí Chaty SZTPŠ na Remate aj služby kondičného trénera a poradcu pre športovú výživu a stravovanie – Dušana Chromého. Nastavenie kondičného programu bolo realizované po vzájomnej dohode oboch strán, takže každý športovec dostal potrebný individuálny priestor na zlepšovanie svojich kondičných schopností v zodpovedajúcom objeme a obsahu.

V zložitej situácií karanténnych opatrení, súvisiacich so zabránením šírenia ochorenia Covid-19, sme sa začiatkom roku 2020 začali veľmi aktívne zaoberať myšlienkou, ako modifikovať aktivity projektu a preniesť ich do online priestoru. Vznikla tak myšlienka web stránky s názvom superfitonline.sk, ktorej obsah sa intenzívne pripravoval už počas mesiacov marec – apríl a ktorá uzrela svetlo sveta presne o polnoci 27. apríla 2020. Ide o webstránku postavenú na profile hromadnej správy video-prezentácií, čo znamená, že základom jej obsahu sú videá s rôznym metodickým, náučným, motivačným, alebo populárnym zameraním. Predovšetkým z tohto dôvodu umožňuje stránka aj priamy odber uverejňovaných videí na sociálnych sieťach. Jednotlivé videá sú v rámci uceleného systému tejto web stránky kategorizované a spolu s článkami, užitočnými linkami, výzvami a súťažami, či športovou literatúrou, vytvárajú veľmi silný nástroj komunikácie paralympijského športu s verejnosťou, vrátane úspešných paralympionikov, trénerov, športových odborníkov, rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, či širšej verejnosti, športujúcej na záujmovej úrovni.

V obsahu stránky si tak nájde svoje témy každý priaznivec paralympijského športu. Za pozornosť určite stoja početné bloky kondičných cvičení pre športovcov so zdravotným znevýhodnením, video-ukážky kondičného tréningu, články so základnou osnovou metodiky jednotlivých športových odvetví, články o športovej výžive a stravovaní a pod. V mesiaci máj bola zahájená dlhodobá výzva na Deň otázok a odpovedí s osobnosťou paralymijského športu, keď každá takáto osobnosť posúva túto výzvu na ďalšieho svojho športového kolegu a je záujemcom o akékoľvek otázky, či informácie k dispozícii v priebehu víkendu na špeciálnom telefónnom čísle 0940 850 138, alebo na svojej e-mailovej adrese. Okrem toho na stránke prebieha každý mesiac nová súťaž, konkrétne v mesiaci máj to bola súťaž zručnosti na vozíku pri športe, alebo iných činnostiach v exteriéri, či interiéri. V rubrike Rozhovory o tom, ako byť prostredníctvom športu superfit, sa dozviete veľa zaujímavostí zo života našej paralympijskej rodiny. Všetkým záujemcom o paralympijský šport a zdravý životný štýl, plný užitočných pohybových aktivít, preto sledovanie stránky www.superfitonline.sk určite odporúčame!