Dušan Chromý – AKÁ JE DÔLEŽITÁ VÝŽIVA Z POHĽADU ŠPORTOVCA

V posledných rokoch sa posúvajú výkony v športe stále k vyšším a vyšším métam. Šport je rýchlejší, náročnejší, tvrdší a priebeh športového výkonu čoraz intenzívnejší. Výkony športovcov, či hráčov spred niekoľkých rokov by už dnes mohli byť považované za nedostatočné. Niet preto divu, že sa na samotných športovcov kladú stále vyššie nároky. Tréningové metódy sú čoraz prepracovanejšie, tréningy stále viac fyzicky ale aj psychicky náročnejšie.

Nie je vôbec výnimkou, ak športovci v prípravných obdobiach trénujú často trojfázovo, či štvorfázovo denne. Ľudský organizmus je schopný zvládať vysokú záťaž len v prípade, ak je na to dobre pripravený. Dnešný šport a často tréneri ako jeho vedúci predstavitelia majú množstvo informácii o tréningoch ako takých. Vedia ako rozvíjať u svojich zverencov silu, ako vytrvalosť alebo rýchlosť, poznajú mnoho tréningových metód, dokonca vedia, aj ako správne načasovať formu. Je však všeobecne známe, že neoddeliteľnou súčasťou prípravy každého športovca je správne zvolená a načasovaná výživa. Športová výživa môže zabezpečiť predovšetkým to, že športovec je schopný zvládať ohromné tréningové nároky, ktoré sú naňho kladené. V športovo vyspelých krajinách si už dávno uvedomujú, že výživa športovca má obrovský vplyv a môže byť dokonca rovnako dôležitá ako tréning samotný. Veď práve ona môže byť tým rozhodujúcim faktorom a je nutné podotknúť, že často ním je aj v prípade tréningov. Predsa kto je schopnejší viac trénovať, bude mať nad súperom navrch. A kto je schopný sa na tréning a zápas lepšie pripraviť, ten môže následne kvalitnejšie a lepšie znášať fyzické a psychické zaťaženie, vyplývajúce z náročných tréningov. Bohužiaľ sa ešte stále medzi športovcami nekladie na športovú výživu taký dôraz, ako na trénovanie a prípravu samotnú. Je potrebné hľadať príčinu prečo tomu tak nie je. Následne môžeme začať vplývať už na športujúce deti a pestovať v nich kladné postoje v otázke vplyvu výživy na výkon. Veď ľudský organizmus je ako dokonalé auto. Je schopné prekonávať prekážky a absolvovať niekoľkohodinové športové aktivity, ale aj to najlepšie auto sa zastaví, ak nebude mať kvalitné palivo. A tým kvalitným „palivom“ je v našom prípade kvalitná strava a pitný režim, podávané v správnom množstve a v správnom čase. Na tento súčasný stav má veľký vplyv hlavne slabá informovanosť športovcov alebo trénerov, alebo v horšom prípade nezáujem o informácie a novinky v oblasti športovej výživy. Veď pri správnom a premyslenom usporiadaní stravy môžeme zvýšiť výkonnosť jedinca, či už krátkodobo, ale aj dlhodobo. Kvalitná strava mení schopnosť absolvovať fyzickú záťaž.

Vzhľadom k tomu, že či už tréning, pretek, turnaj alebo zápas je energicky náročná fyzická aktivita, nezriedka sa stáva, že podcenenie kvalitnej výživy  a dostatočného pitného režimu či už pred, počas alebo po výkone, vedie k zníženej kvalite aktuálneho výkonu, alebo k zníženiu výkonnosti z dlhodobejšieho pohľadu. Uvádza sa napríklad, že profesionálny hráč ľadového hokeja dokáže spáliť počas zápasu až 60 % svalového glykogénu v kvadricepsoch. To naznačuje, že dlhodobé nesprávne doplňovanie správnych nutrientov, môže mať enormný energetický vplyv na organizmus a môže ho tak obmedzovať v športovom výkone.

Vo vrcholovom, ale aj rekreačnom športe, sú kladené buď zvýšené alebo extrémne požiadavky na organizmus. Z toho vyplývajú aj určité konkrétne odporúčania a referenčné hodnoty pre príjem živín. V krátkosti sa povenujeme príjmu makronutrientov, hlavne bielkovinám a sacharidom v strave pre športovcov všeobecne. Považujem ich za najdôležitejšie živiny, ktorých príjem môže športovec dobre a ľahko ovplyvniť. Zároveň sú to aj základne kamene, na ktorých treba postaviť správny jedálniček športovca.