Publikácie

V tejto sekcii budeme pravidelne zverejňovať odkazy na online športovú literatúru z oblasti športu zdravotne znevýhodnených.

PUBLIKÁCIE Z OBLASTI ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH:

Specifika sportovního tréninku a soutěží osob se zdravotním postižením (E-portal publi.cz, 2019)

Sport and disability in Europe (Valérie Fourneyron a kol., Avril 2014)

PUBLIKÁCIE Z OBLASTI ŠPORTOVEJ PSYCHOLÓGIE:

Psychologie osob s telesným postižením (Zuzana Čížková, Brno 2007)

Psychologie sportu v praxi aneb cesty ke sportovnímu úspěchu (Veronika Baláková, Jiří Kirchner, FF UK v Praze 2010)

PUBLIKÁCIE Z OBLASTI ŠPORTU ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH DETÍ A MLÁDEŽE

Děti s telesným a kombinovaným postižením ve škole – (Pavel Zikl, Grada Publishing, a.s., Praha 2011)

PUBLIKÁCIE TEÓRIA A PRAX ŠPORTOVEJ STREĽBY:

Športová streľba ľudí so zdravotným postihnutím zo vzduchovej pušky (Veronika Vadovičová, bakalárska práca, Olomouc 2011)

Přesně do terče (Jan Brych, Vladislav Šaňák, Brno 1988)

Střelba z pušky – technika, taktika, trénink (Ralf Horneber, AURORA, IL, U.S.A. 2009)