Dušan Chromý – STRAVOVANIE A VÝŽIVA PRED A POČAS ŠPORTOVÉHO VÝKONU

V dnešnom článku sa budem zaoberať prevažne časovaním prísunu jednotlivých živín v rôznych fázach športového výkonu. Podstatou časovania jedla a príjmu živín je zaradenie správneho množstva makronutrientov v správny čas a to vzhľadom na intenzitu a objem tréningu, či športového výkonu. Často sa totiž stáva, že čo sa športového výkonu týka, sme ovplyvnení nielen našou výkonnosťou, ale hlavne energetickým potenciálom a celkovým komfortom nášho tráviaceho ústrojenstva. To znamená, že buď sme pred výkonom nenajedli vôbec, alebo málo a chýba nám energia, alebo sme sa najedli veľa, krátko pred tréningom, či súťažou, alebo sme zvolili nesprávne jedlo a cítime tzv. „ťažký žalúdok“. Aj toto sú faktory ovplyvňujúce kvalitu nášho športového výkonu.

 V tabuľke sú uvádzané odporúčania  pre silovo-vytrvalostné športy medzi ktoré zaraďujeme prevažne všetky športy kolektívne a individuálne, kde je rozhodujúcim faktorom určitý druh sily a dobrá úroveň aerobnej a anaerobnej vytrvalosti. Je teda možné ju s menšími úpravami používať. Jedná sa o rozdelenie na predtréningové jedlo a jedlo počas tréningu. Ďalej je v nej znázornené aj delenie podľa intenzity.