Boccia

Sekcia metodických materiálov pre šport BOCCIA je jednou z prvých sekcií, pre tvorbu ktorej sme získali úprimný záujem a príkladnú odbornú spoluprácu človeka, trénera, organizátora, ktorý v tomto športe predstavuje nielen na Slovensku absolútnu špičku.

Preto sme veľmi radi, že touto sekciou metodiky Vás bude sprevádzať dirigent zlatého úspechu boccia tímu z Rio de Janeira, tréner roka 2019 v SZTPŠ, reprezentačný tréner Martin GABKO.

METODICKÉ PRÍSPEVKY TOHTO AUTORA:

Metodický príspevok 1 (27. apríl 2020) CVIČENIA A RIEŠENIA MODELOVÝCH SITUÁCIÍ V TRÉNINGU BOCCIE PRE VŠETKÝCH