Volejbal v sede

Sekcia metodických materiálov pre šport VOLEJBAL V SEDE

V úvode nášho metodického materiálu sa zameriame na predstavenie základných herných činností jednotlivca vo volejbale sediacich. Keďže volejbal patrí medzi technicky najnáročnejšie kolektívne hry, je ich solídne zvládnutie dôležité a potrebné k tomu, aby hráč mohol pomýšľať nad aktívnym zapojením sa do hry.

1. Odbitie obojručne zhora (prstami)

2. Odbitie obojručne zdola (bager)