Technický tréning

V tejto časti čoskoro nájdete videá a ďalšie online materiály k problematike technického tréningu v jednotlivých športových odvetviach.

Našou ambíciou je osloviť reprezentačných trénerov príslušných športových odvetví s možnosťou prispievať do tejto kategórie materiálom, ktorý bude postupne logicky kategorizovaný a prístupný pre používateľov stránky www.superfitonline.

Pripravujeme pre Vás technické tréningy v športových odvetviach tenis na vozíku, boccia, športová streľba a volejbal v sede. Už čoskoro na tomto mieste!