Zjazdové lyžovanie

Sekcia metodických materiálov pre šport ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE vznikla vďaka príkladnej spolupráci s ŠTK zjazdového lyžovania, reprezentačným trénerom Romanom PETRÍKOM a vedúcim trénerom juniorského tímu Jurajom MEDEROM, ktorý stál aj pri zrode myšlienky projektu Superfit Online. Tento skvelý tím odborníkov je pre našu stránku tou najlepšou zárukou, že v sekcii metodiky zjazdového lyžovania, alebo technického tréningu, nájdete materiál, ktorý je výsledkom odborného prístupu, bohatých skúseností a zápalu pre každú hodnotnú myšlienku v prospech paralympijského športu.

METODICKÉ PRÍSPEVKY TÝCHTO AUTOROV:

Metodický príspevok 1 (27. apríl 2020) ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE OD ZAČIATKOV AŽ PO VYSOKÚ ŠPORTOVÚ VÝKONNOSŤ – I. ČASŤ

Metodický príspevok 2 (7. máj 2020) ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE OD ZAČIATKOV AŽ PO VYSOKÚ ŠPORTOVÚ VÝKONNOSŤ – II. ČASŤ

Metodický príspevok 3 (20. máj 2020) ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE OD ZAČIATKOV AŽ PO VYSOKÚ ŠPORTOVÚ VÝKONNOSŤ – III. ČASŤ

Metodický príspevok 4 (2. september 2020) PARALELNÝ OBLÚK ZOSUVOM, ZAČIATOK ZÁBAVNÉHO LYŽOVANIA NA SVAHOCH