Metodický príspevok 1 – CVIČENIA A RIEŠENIA MODELOVÝCH SITUÁCIÍ V BOCCII PRE VŠETKÝCH

Martin GABKO, 26.4.2020

Úvod do cvičení:

Všetky cvičenia majú niekoľko riešení. Veľmi ťažko je napísať, ktoré je ideálne, správne a najúčinnejšie. Jednotlivé cvičenia a riešenia modelových situácií závisia od klasifikačnej skupiny, zdravotných a funkčných možností športovca, pretože každý športovec je výnimočný a má svoje špecifiká. Samozrejme najšpecifickejšou kategóriou ostáva BC3. Hráči tejto kategórie môžu loptu iba kotúľať pomocou hernej rampy, takže žiadne tipy hodov nie sú možné. Športovci môžu trénovať modelové situácie na presnosť, vyrážanie či taktické blokovanie protihráča. Práve umenie blokovať môže veľmi ovplyvniť hru protihráča a to nielen v kategórii BC3. V kategórii BC3 je veľmi dôležitým faktorom nácvik práce s rampou, kalibrácia loptičiek a spolupráca s herným asistentom, kedy ich vzájomná komunikácia musí byť stopercentná. Veľmi tiež závisí aj od typu a druhu loptičiek, akými športovec hrá. Každý druh lopty sa v konkrétnej situácii správa inak, takže preto konkrétny popis loptičiek a ich postupnosť pri hádzaní nie sú definované. Treba sa pomocou rôznych foriem tréningu snažiť o čo najkomplexnejšie zvládnutie štýlov hry, ktoré dokáže športovec zvládnuť. Netreba sa báť skúšať, netreba mať zbytočné predsudky a netreba si veľa krát vravieť, že sa niečo nedá, alebo že niekto niečo sa nezvládne. Máme so športovcami veľmi veľa momentov a ťažkých situácií, ktoré časom prekonali, zvládli a dnes sú ich silnými zbraňami v hre. Dúfam, že vám krátka ukážka tréningov pomôže a inšpiruje vás, pomôže rozšíriť vaše herné oblasti a bude vás inšpirovať ku kreatívnym riešeniam 🙂

Martin Gabko